ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α Ν Ο Δ Ι Κ ΟΑ Ν Ο Δ Ι Κ Ο
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Πεδίο ονομάζεται ο χώρος σε κάθε σημείο του οποίου, ένα φυσικό μέγεθος έχει συγκεκριμένη τιμή.Πεδίο ονομάζεται ο χώρος σε κάθε σημείο του οποίου, ένα φυσικό μέγεθος έχει συγκεκριμένη τιμή.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Πεδίο θερμοκρασιώνΠεδίο θερμοκρασιών
Πεδίο ταχυτήτωνΠεδίο ταχυτήτων
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Πεδίο δυνάμεων είναι ο χώρος που έχει την ιδιότητα να ασκεί δύναμη στο κατάλληλο «υπόθεμα»που θα βρεθεί σε κάθε σημείο του.Πεδίο δυνάμεων είναι ο χώρος που έχει την ιδιότητα να ασκεί δύναμη στο κατάλληλο «υπόθεμα»που θα βρεθεί σε κάθε σημείο του.
Τα πεδία δυνάμεων εκδηλώνονται (δηλ. ασκούν δύναμη) σε όμοια υποθέματα με αυτά που ταδημιούργησαν:Τα πεδία δυνάμεων εκδηλώνονται (δηλ. ασκούν δύναμη) σε όμοια υποθέματα με αυτά που ταδημιούργησαν:
Μάζα                      Βαρυτικό πεδίο                   σε μάζεςΜάζα                      Βαρυτικό πεδίο                   σε μάζες
Δημιουργεί στον χώροΔημιουργεί στον χώρο
Ασκεί δύναμη σεΑσκεί δύναμη σε
Ακίνητο φορτίο                      Ηλεκτροστατικό πεδίο                      σε φορτίαΑκίνητο φορτίο                      Ηλεκτροστατικό πεδίο                      σε φορτία
Δημιουργεί στον χώροΔημιουργεί στον χώρο
Ασκεί δύναμη σεΑσκεί δύναμη σε
Λέγεται και πεδίο CoulombΛέγεται και πεδίο Coulomb
Είτε ακίνητα είτε κινούμεναΕίτε ακίνητα είτε κινούμενα
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Στην εικόνα βλέπουμε μια μεγάλη μάζα νααλληλεπιδρά με άλλες μικρότερες οι οποίεςκινούνται μέσα στο βαρυτικό της πεδίο.Στην εικόνα βλέπουμε μια μεγάλη μάζα νααλληλεπιδρά με άλλες μικρότερες οι οποίεςκινούνται μέσα στο βαρυτικό της πεδίο.
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Στην εικόνα βλέπουμε τη δύναμη που δέχεταιένα φορτίο στις διάφορες θέσεις στο πεδίουενός άλλου ομόσημου φορτίου.Στην εικόνα βλέπουμε τη δύναμη που δέχεταιένα φορτίο στις διάφορες θέσεις στο πεδίουενός άλλου ομόσημου φορτίου.
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι πρώτες θεωρίες που περιέγραφαν την αλληλεπίδρασημεταξύ μαζών ή φορτίων, ήταν θεωρίες ακαριαίας δράσης ενός βήματος.Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι πρώτες θεωρίες που περιέγραφαν την αλληλεπίδρασημεταξύ μαζών ή φορτίων, ήταν θεωρίες ακαριαίας δράσης ενός βήματος.
Τα φορτία της εικόνας αλληλεπιδρούν ακαριαία όσο μεγάλη απόσταση κι αν έχουν μεταξύ τους.Τα φορτία της εικόνας αλληλεπιδρούν ακαριαία όσο μεγάλη απόσταση κι αν έχουν μεταξύ τους.
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Η θεωρία της αλληλεπίδρασης μέσω πεδίων, είναι θεωρία δύο βημάτων και πεπερασμένου χρόνουΗ θεωρία της αλληλεπίδρασης μέσω πεδίων, είναι θεωρία δύο βημάτων και πεπερασμένου χρόνου
Τα φορτία πρώτα «φτιάχνουν» τα πεδία τους και μετά τα πεδία ασκούν τη δύναμηΤα φορτία πρώτα «φτιάχνουν» τα πεδία τους και μετά τα πεδία ασκούν τη δύναμη
Η θεωρία μας δίνει την ταχύτηταδιάδοσης των πεδίων, ίση με τηνταχύτητα του φωτός.Η θεωρία μας δίνει την ταχύτηταδιάδοσης των πεδίων, ίση με τηνταχύτητα του φωτός.
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ  ΕΝΑ   ΠΕΔΙΟ (διανυσματικά)ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ  ΕΝΑ   ΠΕΔΙΟ (διανυσματικά)
Το φυσικό μέγεθος που επινοήθηκε για την μέτρηση της ιδιότητας του πεδίου, να ασκεί συγκεκριμένηδύναμη σε κάθε σημείο του, την ονομάσαμε ένταση του πεδίου.Το φυσικό μέγεθος που επινοήθηκε για την μέτρηση της ιδιότητας του πεδίου, να ασκεί συγκεκριμένηδύναμη σε κάθε σημείο του, την ονομάσαμε ένταση του πεδίου.
Η ένταση είναι η δύναμη που δέχεται σ’ εκείνο το σημείο η μονάδα του υποθέματος.Η ένταση είναι η δύναμη που δέχεται σ’ εκείνο το σημείο η μονάδα του υποθέματος.
Στο βαρυτικό πεδίο συμβολίζεται με το γράμμα και μαςπληροφορεί πόση δύναμη δέχεται σ’ εκείνο το σημείο μάζαίση με  1Kg. Πχ:    g=9,81 N/KgΣτο βαρυτικό πεδίο συμβολίζεται με το γράμμα και μαςπληροφορεί πόση δύναμη δέχεται σ’ εκείνο το σημείο μάζαίση με  1Kg. Πχ:    g=9,81 N/Kg
Στο  ηλεκτροστατικό πεδίο  συμβολίζεται με το γράμμα Ε,έχει τη φορά της δύναμης που δέχεται στο σημείο αυτό έναθετικό φορτίο και μας πληροφορεί πόση δύναμη δέχεται σ’εκείνο το σημείο φορτίο ίσο με  1C. Πχ:    E=9,81 N/CΣτο  ηλεκτροστατικό πεδίο  συμβολίζεται με το γράμμα Ε,έχει τη φορά της δύναμης που δέχεται στο σημείο αυτό έναθετικό φορτίο και μας πληροφορεί πόση δύναμη δέχεται σ’εκείνο το σημείο φορτίο ίσο με  1C. Πχ:    E=9,81 N/C
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Γνωρίζοντας την ένταση σ΄ ένα σημείο πεδίου, μπορούμε εύκολα να υπολογίζουμε τη δύναμηπου θα δεχτεί σ’ εκείνο το σημείο οποιοδήποτε κατάλληλο υπόθεμα βρεθεί εκεί.Γνωρίζοντας την ένταση σ΄ ένα σημείο πεδίου, μπορούμε εύκολα να υπολογίζουμε τη δύναμηπου θα δεχτεί σ’ εκείνο το σημείο οποιοδήποτε κατάλληλο υπόθεμα βρεθεί εκεί.
Προφανώς όταν το πεδίο διαμορφώνεται από πολλά υποθέματα η αρχή της επαλληλίας δίνει:Προφανώς όταν το πεδίο διαμορφώνεται από πολλά υποθέματα η αρχή της επαλληλίας δίνει:
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ  ΕΝΑ   ΠΕΔΙΟΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ  ΕΝΑ   ΠΕΔΙΟ
Αν θέλαμε να κάνουμεεικόνα αυτή τηναφηρημένη έννοια τουπεδίου, χρησιμοποιώνταςτον μηχανισμό τηςέντασης, θα έπρεπε νασχεδιάζουμε σε κάθεσημείο «βελάκια» πουθα παριστάνουν  τηνένταση κατά μέτρο καικατεύθυνση!!Αν θέλαμε να κάνουμεεικόνα αυτή τηναφηρημένη έννοια τουπεδίου, χρησιμοποιώνταςτον μηχανισμό τηςέντασης, θα έπρεπε νασχεδιάζουμε σε κάθεσημείο «βελάκια» πουθα παριστάνουν  τηνένταση κατά μέτρο καικατεύθυνση!!
Καθόλου βολικό ε!!Καθόλου βολικό ε!!
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Μια πιο «φρέσκια» ιδέα ήταν η απεικόνιση με κάποιες γραμμές που ονομάστηκανΜια πιο «φρέσκια» ιδέα ήταν η απεικόνιση με κάποιες γραμμές που ονομάστηκαν
δυναμικές γραμμές. Η όλη εικόνα ονομάζεται φάσμα του πεδίουδυναμικές γραμμές. Η όλη εικόνα ονομάζεται φάσμα του πεδίου
Δυναμική γραμμή είναι μια (φυσικά νοητή) γραμμή σε κάθε σημείο της οποίαςτο διάνυσμα της έντασης είναι εφαπτόμενο.Δυναμική γραμμή είναι μια (φυσικά νοητή) γραμμή σε κάθε σημείο της οποίαςτο διάνυσμα της έντασης είναι εφαπτόμενο.
 διάνυσμα έντασης διάνυσμα έντασης
Οι δυναμικές γραμμές δεν τέμνονται γιατί στο σημείο τομής θα είχαμε δυο εντάσεις,πράγμα που δεν επιτρέπεται μιας και η ένταση είναι χαρακτηριστική ιδιότητα τουσημείουΟι δυναμικές γραμμές δεν τέμνονται γιατί στο σημείο τομής θα είχαμε δυο εντάσεις,πράγμα που δεν επιτρέπεται μιας και η ένταση είναι χαρακτηριστική ιδιότητα τουσημείου
Η πυκνότητα των γραμμών εκφράζει το μέτροτης έντασης. Όσο πυκνότερες τόσο ισχυρότερη ηένταση.Η πυκνότητα των γραμμών εκφράζει το μέτροτης έντασης. Όσο πυκνότερες τόσο ισχυρότερη ηένταση.
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Εικόνα που περιέχει σαρανταποδαρούσα, αξεσουάρ

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Φάσματα ηλεκτροστατικών πεδίωνΦάσματα ηλεκτροστατικών πεδίων
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Το Μαγνητικό ΠεδίοΤο Μαγνητικό Πεδίο
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Το πιο χαρακτηριστικό μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από ένα ραβδόμορφο μαγνήτη.Το πιο χαρακτηριστικό μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από ένα ραβδόμορφο μαγνήτη.
Ο φυσικός μαγνήτης προέρχεται από το ορυκτό μαγνητίτης(επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου Fe3O4).Ο φυσικός μαγνήτης προέρχεται από το ορυκτό μαγνητίτης(επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου Fe3O4).
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Μπορούμε να έχουμε μια «εικόνα» ενός μαγνητικού πεδίου με την βοήθεια ενός ραβδόμορφουμαγνήτη και ρινισμάτων σιδήρου. Η «εικόνα» αυτή αποτελεί το μαγνητικό φάσμα τουμαγνήτη.Μπορούμε να έχουμε μια «εικόνα» ενός μαγνητικού πεδίου με την βοήθεια ενός ραβδόμορφουμαγνήτη και ρινισμάτων σιδήρου. Η «εικόνα» αυτή αποτελεί το μαγνητικό φάσμα τουμαγνήτη.
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Πόλοι είναι οι περιοχές (άκρες) του μαγνήτη όπου τα ρινίσματα του σιδήρου συγκεντρώνονταιπερισσότερο.Πόλοι είναι οι περιοχές (άκρες) του μαγνήτη όπου τα ρινίσματα του σιδήρου συγκεντρώνονταιπερισσότερο.
Κάθε μαγνήτης έχει δύο πόλους. Τον ΒΟΡΕΙΟ πόλο (Ν) και τον ΝΟΤΙΟ πόλο (S).Κάθε μαγνήτης έχει δύο πόλους. Τον ΒΟΡΕΙΟ πόλο (Ν) και τον ΝΟΤΙΟ πόλο (S).
Οι πόλοι του μαγνήτη δεν μπορούν να απομονωθούν ο ένας από τον άλλο (δεν έχουν βρεθείμαγνητικά μονόπολα).Οι πόλοι του μαγνήτη δεν μπορούν να απομονωθούν ο ένας από τον άλλο (δεν έχουν βρεθείμαγνητικά μονόπολα).
Ραβδόμορφος μαγνήτης
Πεταλοειδής μαγνήτης
Μαγνητική βελόνα(αιωρούμενη)
Μαγνητική βελόνασε Πυξίδα
Πόλοι μαγνήτη
Πόλοι μαγνήτη
Πόλοι μαγνήτη
Πόλοι μαγνήτη
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται.Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται.
Οι ετερώνυμοι πόλοι έλκονται.Οι ετερώνυμοι πόλοι έλκονται.
Αν κόψουμε ένα μαγνήτη στα δύο προκύπτουν δύο νέοι μαγνήτες.Αν κόψουμε ένα μαγνήτη στα δύο προκύπτουν δύο νέοι μαγνήτες.
Οι μαγνητικοί πόλοι υπάρχουν πάντα σε ζευγάρια.Οι μαγνητικοί πόλοι υπάρχουν πάντα σε ζευγάρια.
Συμπληρώνοντας τα πεδία που μελετήσαμε παραπάνω, βλέπουμε ότι ένας μαγνήτηςδημιουργεί γύρω του ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.Συμπληρώνοντας τα πεδία που μελετήσαμε παραπάνω, βλέπουμε ότι ένας μαγνήτηςδημιουργεί γύρω του ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.
Στοιχεία μαγνητικού πεδίουΣτοιχεία μαγνητικού πεδίου
Α.  Φυσικά μεγέθηΑ.  Φυσικά μεγέθη
     Ένταση (σ’ ένα σημείο) του μαγνητικού πεδίου.Στο  μαγνητικό πεδίο η ένταση συμβολίζεται με Β     Ένταση (σ’ ένα σημείο) του μαγνητικού πεδίου.Στο  μαγνητικό πεδίο η ένταση συμβολίζεται με Β
Β.  Γεωμετρικό τρόποΒ.  Γεωμετρικό τρόπο
    Μαγνητικές Δυναμικές Γραμμές    Μαγνητικές Δυναμικές Γραμμές
Ένα μαγνητικό πεδίο (όπως όλα τα πεδία) μπορούμε να το περιγράψουμε μεΈνα μαγνητικό πεδίο (όπως όλα τα πεδία) μπορούμε να το περιγράψουμε με
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Η μονάδα μέτρησης της έντασης  B  στο S.I είναι:Η μονάδα μέτρησης της έντασης  B  στο S.I είναι:
Nikola Tesla
(1856 – 1943)
Πόσο μεγάλη μονάδα μέτρησης είναι 1 Tesla;Πόσο μεγάλη μονάδα μέτρησης είναι 1 Tesla;
                     Η ένταση του μαγνητικού πεδίου:                     Η ένταση του μαγνητικού πεδίου:
της Γης,  5 x 10-5 Tτης Γης,  5 x 10-5 T
του ανθρώπινου εγκεφάλου,  1 x 10-15 Tτου ανθρώπινου εγκεφάλου,  1 x 10-15 T
στο εσωτερικό μαγνητικού τομογράφου (MRI)  στο εσωτερικό μαγνητικού τομογράφου (MRI)  
στον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR)  18Τστον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR)  18Τ
η μεγαλύτερη εργαστηριακή τιμή που έχει καταγραφεί  1200 Τ!η μεγαλύτερη εργαστηριακή τιμή που έχει καταγραφεί  1200 Τ!
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Ιδιότητες των μαγνητικών δυναμικών γραμμώνΙδιότητες των μαγνητικών δυναμικών γραμμών
Οι δυναμικές γραμμές προέρχονται από το Βόρειοπόλο (Ν) και πηγαίνουν προς το Νότιο πόλο (S)(έξω από το μαγνήτη).Οι δυναμικές γραμμές προέρχονται από το Βόρειοπόλο (Ν) και πηγαίνουν προς το Νότιο πόλο (S)(έξω από το μαγνήτη).
Όπως είπαμε, σε κάθε σημείο του πεδίου, ηπυκνότητα των δυναμικών γραμμών είναι ανάλογημε το μέτρο της έντασης στο σημείο αυτό.  Όπως είπαμε, σε κάθε σημείο του πεδίου, ηπυκνότητα των δυναμικών γραμμών είναι ανάλογημε το μέτρο της έντασης στο σημείο αυτό.
C:\Users\Merkouris\Desktop\αρχείο λήψης.jpg
Ισχυρό το πεδίο
Ασθενές το πεδίοΑσθενές το πεδίο
Ισχυρό το πεδίοΙσχυρό το πεδίο
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
 𝜝 𝟏
 𝜝 𝟐
 𝜝 𝟑
Το διάνυσμα 𝛣 εφάπτεται σε κάθε σημείο της δυναμικής γραμμής.
 Η κατεύθυνση της 𝛣 καθορίζει και την κατεύθυνση της δυναμικής γραμμής.
Η κατεύθυνση της 𝛣 είναι ίδια με την κατεύθυνση που προσανατολίζεται η μαγνητική βελόνη και με φορά απ’ τον νότιο στον βόρειο πόλο
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Οι δυναμικές γραμμές στο μαγνητικό πεδίο είναι κλειστές (υπάρχουν δυο κατηγορίες πεδίων,αυτά που γραμμές τους είναι ανοιχτές συντηρητικά πεδία- και αυτά που είναι κλειστές – μησυντηρητικά πεδία).Οι δυναμικές γραμμές στο μαγνητικό πεδίο είναι κλειστές (υπάρχουν δυο κατηγορίες πεδίων,αυτά που γραμμές τους είναι ανοιχτές συντηρητικά πεδία- και αυτά που είναι κλειστές – μησυντηρητικά πεδία).
C:\Users\Merkouris\Desktop\Magnetic Field Lines.png
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Ομογενές μαγνητικό πεδίοΟμογενές μαγνητικό πεδίο
 𝜝
ΝΝ
SS
 𝜝
Το μαγνητικό πεδίο ανάμεσα στα σκέλη πεταλοειδούς μαγνήτη θεωρούμε ότιείναι ομογενές.Το μαγνητικό πεδίο ανάμεσα στα σκέλη πεταλοειδούς μαγνήτη θεωρούμε ότιείναι ομογενές.
Οι δυναμικές γραμμές των ομογενών πεδίων είναι παράλληλες και ισαπέχουσες.Οι δυναμικές γραμμές των ομογενών πεδίων είναι παράλληλες και ισαπέχουσες.
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
image_science009
Δυναμικές γραμμές ανάμεσα σε ομώνυμους πόλουςμαγνητώνΔυναμικές γραμμές ανάμεσα σε ομώνυμους πόλουςμαγνητών
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Δυναμικές γραμμές ανάμεσα σε ετερώνυμους πόλουςμαγνητώνΔυναμικές γραμμές ανάμεσα σε ετερώνυμους πόλουςμαγνητών
Το μαγνητικό πεδίο της ΓηςΤο μαγνητικό πεδίο της Γης
Η Γη συμπεριφέρεται σαν έναςτεράστιος ραβδόμορφος μαγνήτης(μαγνητικό δίπολο).Η Γη συμπεριφέρεται σαν έναςτεράστιος ραβδόμορφος μαγνήτης(μαγνητικό δίπολο).
magnetosphere_v2
Οι πυξίδες στρέφουν τον βόρειο πόλο τοςπρος τον γεωγραφικό βορά της Γης.Οι πυξίδες στρέφουν τον βόρειο πόλο τοςπρος τον γεωγραφικό βορά της Γης.
                 Αυτό σημαίνει ότι                 Αυτό σημαίνει ότι
στην περιοχή του Βόρειου (Γεωγραφικού)Πόλου βρίσκεται ο Νότιος ΜαγνητικόςΠόλος της Γης.στην περιοχή του Βόρειου (Γεωγραφικού)Πόλου βρίσκεται ο Νότιος ΜαγνητικόςΠόλος της Γης.
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Θα παρατηρήσατε ίσως ότι στον ορισμό της μονάδας της έντασης του μαγνητικού πεδίου,ο παρονομαστής είναι Αmpere meter !Θα παρατηρήσατε ίσως ότι στον ορισμό της μονάδας της έντασης του μαγνητικού πεδίου,ο παρονομαστής είναι Αmpere meter !
  
Δεδομένου ότι η ένταση είναι η δύναμη ανά μονάδα υποθέματος, εύκολα συμπεραίνεικάποιος ότι το υπόθεμα του μαγνητικού πεδίου (η πηγή προέλευσης δηλαδή)  είναι τοηλεκτρικό ρεύμαΔεδομένου ότι η ένταση είναι η δύναμη ανά μονάδα υποθέματος, εύκολα συμπεραίνεικάποιος ότι το υπόθεμα του μαγνητικού πεδίου (η πηγή προέλευσης δηλαδή)  είναι τοηλεκτρικό ρεύμα
Πράγματι Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργείμαγνητικό πεδίοΠράγματι Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργείμαγνητικό πεδίο
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, ανυσματικά γραφικά Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Η συνέχεια στο Β’ μέρος….Η συνέχεια στο Β’ μέρος….
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α Ν Ο Δ Ι Κ ΟΑ Ν Ο Δ Ι Κ Ο
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ