επαναληπτικό τεστ στις ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

No Description

<b>Οι ερωτήσεις του test ανανεώνονται και δεν είναι οι ίδιες κάθε φορά.</b><br/> <br/> Απ' τον καθηγητή οικονομικών <b>Αγγελο Κυριακόπουλο</b> <br/>Το test περιλαμβάνει <b>20</b> ερωτήσεις και πρέπει να ολοκληρωθεί σε <b>1,5 ώρα</b>.<br/> <br/> Στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, <b>χρησιμοποιείστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα</b>.<br/> <br/> Συμπληρώστε το <b>ονοματεπώνυμό</b> σας και το test θα αρχίσει. <br/> <br/>

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have both Javascript and Flash enabled to view this content.